Zorgplicht en nazorg bij een hypotheek

Stel er verandert iets in uw woonsituatie, in hoeverre kunt u dan bij uw hypotheekadviseur terecht? Wat valt er zoal onder de zorgplicht en de nazorg en is dit gratis of moet hiervoor betaald worden?

Zorgplicht

Zorgplicht wil zeggen dat de hypotheekadviseur moet zorgen dat de dienstverlening die hij/zij aanbiedt zorgvuldig verloopt. Bij de verkoop van een complex financieel product zoals een hypotheek dient door de adviseur het een en ander uitgevoerd te worden zoals het aanmaken van klantprofiel, controle van de kredietwaardigheid van de kredietnemer en uitvoering van een BKR toets. Ook dient er een klachtenprocedure aanwezig te zijn en de adviseur moet aangesloten zijn bij een geschillencommissie. Hypotheekverstrekkers mogen alleen werken met bemiddelaars die een vergunning hebben, een hypotheekadviseur dient dan ook in het bezit te zijn van een vergunning.

Belangrijkste eisen zorgplicht hypotheekadviseur:

  • Informatieplicht
  • Onderzoeks- en adviesplicht
  • Waarschuwingsplicht voor financiële risico’s van de aangeboden financiële producten

Kort samengevat is de zorgplicht dat wat u van een redelijk bekwaam en handelend adviseur mag verwachten. Voordat u in zee gaat met een hypotheekadviseur doet u er verstandig aan om te informeren bij de adviseur wat hij/zij wel en niet zal doen voor u. Laat dit vastleggen in een dienstverleningsovereenkomst die u met de hypotheekadviseur sluit.

Nazorg

Heeft u een hypotheek afgesloten? Dan kunt u van een hypotheekadviseur nazorg krijgen. Nazorgdiensten zijn diensten die een hypotheekadviseur voor u verricht tijdens de looptijd van uw afgesloten hypotheek.

Voorbeelden nazorg:

  • Periodieke controle of uw huidige hypotheek nog wel bij u past
  • Nieuw rentevoorstel wanneer de rentevaste periode van uw hypotheek afloopt

Is nazorg verplicht?

De meeste hypotheekadviseurs bieden een serviceabonnement voor nazorg aan. Maar ook zonder serviceabonnement hebt u recht op wettelijke nazorg door de hypotheekadviseur. Verplicht is bijvoorbeeld het verstrekken van informatie over belangrijke wet- en productwijzigingen. Daarnaast is het zo dat een eenvoudige vraag u eigenlijk niets zou moeten kosten.

Wanneer u naar de wet kijkt, dan zult u zien dat de nazorg heel beperkt geregeld is. Het belangrijkste is te letten op de afspraken die u maakt met de hypotheekadviseur en wat u redelijkerwijs van de adviseur mag verwachten. Mocht het zo zijn dat er op de website of in brochures van een hypotheekadviseur beloftes worden gedaan, dan moet een hypotheekadviseur die nakomen.

Enkele afspraken die u zou kunnen maken met een hypotheekadviseur

  • Periodieke bespreking met de hypotheekadviseur of de hypotheek die u nu hebt nog past bij uw persoonlijke omstandigheden
  • Adviseur informeert tijdig bij tegenvallende beleggingsresultaten waarbij sprake is financiële gevolgen voor u
  • In overleg een nieuwe rentevaste periode kiezen
  • U wordt op tijd op de hoogte gebracht indien er wetswijzigingen zijn die gevolgen hebben voor uw hypotheek

Betalen voor nazorg

Of een hypotheekadviseur geld mag vragen voor nazorg is vooral afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn bij het afsluiten van de hypotheek. Er zijn hypotheekadviseurs die gratis bepaalde werkzaamheden voor hun klanten uitvoeren. Echt helemaal gratis kan dit niet genoemd worden, omdat deze adviseurs een deel van het door u betaalde bedrag voor advies en afsluiten van de hypotheek reserveren voor nazorg. De meeste hypotheekadviseurs bieden een serviceabonnement aan of helpen u alleen als u daarvoor opnieuw betaalt.