Wat zijn schulden?

Een schuld is in de economie een openstaand bedrag dat betaald moet worden. Het kan gaan om rekeningen die betaald moeten worden of om maandelijkse termijnen van leningen die openstaan.

Schulden uit leningen zijn geldbedragen die iemand geleend heeft met de afspraak om die op een zeker moment terug te betalen. Bijvoorbeeld: een student heeft van een andere student geld geleend om een broodje te kopen. Zij spraken af het bedrag de volgende dag terug te geven. Meestal hoeft de persoon van wie het geld was geleend, alleen maar dat geld terug, hij verlangt geen rente. Pas als iemand een langere periode geld van iemand leent, wordt vaak een vergoeding verlangd. De vergoeding voor het lenen van geld vergoeding wordt vrijwel altijd in de vorm van rente gevraagd, bijvoorbeeld: 1,5% rente per maand. Leent iemand € 100,- van een ander, dan betaalt hij na een maand € 101,50 terug. Er zijn verschillende soorten schulden:

Leningen. De lening is de bekendste soort schuld, met als kenmerk een duidelijke afspraak over de wijze van terugbetaling en de vergoeding voor het ter beschikking stellen van het geld.
Vorderingen van derden als gevolg van leveringen van diensten of goederen. Je kan hier denken aan het termijnbedrag van een energiebedrijf, een rekening van een dierenarts of een openstaande rekening van een product dat je bij een postorderbedrijf hebt besteld. Vorderingen als gevolg van veroorzaakte schade aan eigendommen van derden, gokschulden enzovoort. Van problematische schulden is sprake als een iemand structureel niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In dat geval kan een schuldsanering of schuldbemiddeling worden uitgevoerd door een schuldhulpverlener.