Wat is een deurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder heeft in tegenstelling tot een incassobureau en een schuldeiser wel speciale bevoegdheden. Als openbaar ambtenaar voert de gerechtsdeurwaarder taken uit die bij wet aan hem toegewezen zijn. Zulke wettelijke taken zijn bijvoorbeeld: het dagvaarden van personen voor de rechter, het opmaken van akten, het betekenen van juridische stukken en het ten uitvoer leggen van vonnissen en andere zogenaamde executoriale titels.

Een gerechtelijk proces start, in de regel, niet eerder dan nadat een dagvaarding is uitgebracht. Het dagvaarden van een gedaagde (schuldenaar) wordt door een gerechtsdeurwaarder gedaan. De deurwaarder zal de dagvaarding uitbrengen middels een exploot. Hiermee wordt de gedaagde geacht kennis te hebben genomen van de procedure die tegen hem gestart is.
Tijdens een zitting zal een rechter een uitspraak doen over een openstaande vordering. Wanneer de rechter een uitspraak heeft gedaan zal de gerechtsdeurwaarder het vonnis betekenen. Dat wil zeggen dat de deurwaarder het vonnis aan de schuldenaar gaat overhandigen op zijn woonadres. Door de betekening wordt de schuldenaar geacht bekend te zijn met de inhoud van het vonnis.

Wanneer iemand tegen wie een vonnis gericht is niet voldoet aan het bevel van de deurwaarder om tot betaling van de openstaande vordering over te gaan, kan de deurwaarder een aantal maatregelen nemen. Bij een veroordeling tot betaling kan een deurwaarder dit doen door beslag. Een deurwaarder kan beslag leggen op salaris, op een bankrekening of op een boedel (de spullen in je huis). Wanneer een huurovereenkomst is ontbonden kan dit een ontruiming van de woning tot gevolg hebben.

Ook hier geldt dat als je het niet eens bent met het bedrag of de hoogte van het bedrag, je het beste een aangetekende brief kunt sturen naar de deurwaarder en een kopie van deze brief aan de leverancier kunt verstrekken. Leg in deze brief duidelijk uit wat er volgens jou aan de hand is. Bewaar kopieƫn van deze brieven samen met de verzendbewijzen. Je kan ook voor advies naar het Juridisch Loket gaan. Zie hiervoor ook de website van het Juridisch Loket: www.hetjl.nl.