Systeem studiefinanciering omgevormd naar sociaal leenstelsel

Momenteel zijn de PVDA en de VVD in een vergevorderd stadium met plannen voor het hervormen van de studiefinanciering. Concreet zal het er op neerkomen dat de studiefinanciering vervangen wordt door een sociaal leenstelsel. Dit zeggen bronnen rondom de formatie tegen de NOS.

Leenstelsel ingevoerd per 2014

In 2014 zal het nieuwe leenstelsel voor studenten ingevoerd moeten worden voor alle startende studenten. Netals de huidige studentenlening zal de lening een gunstig (laag) rentetarief krijgen en hoeft niet afgelost te worden tijdens studie / werkloosheid van de student. In tegenstelling tot de plannen rondom de langstudeerboete wordt het nieuwe leenstelsel niet met terugwerkende kracht ingevoerd.

Diverse belangengroepen en politieke partijen hebben hun zorgen uitgesproken over het nieuwe leenstelsel. In plaats van een langstudeerboete krijgen nu alle studenten verplicht een lening aan de broek. Aan de andere kant wordt het wel gezien als een prikkel om de studie snel af te ronden en de schuld niet te ver op te laten lopen.

Reacties tweede kamer op leenstelsel

Vanuit de 2e kamer zijn er reacties binnengekomen van de andere politieke partijen. Zowel CDA, SGP, SP en Christenunie hebben negatief gereageeerd op de plannen voor het sociale leenstelsel. Dit zou namelijk leiden tot een schuld van minimaal dertien duizend euro. Dit zal jongeren afschrikken om aan een studie te beginnen. Jasper van Dijk van de SP zegt hierover: “Je kunt beter spreken van een asociaal schuldenstelsel”.