Nieuws

2e Hypotheek – Een tweede hypotheek afsluiten voor uw woning

Een 2e hypotheek zullen veel mensen niet zomaar afsluiten. Mensen zijn bang dat ze zomaar extra veel kosten moeten maken of in de problemen raken omdat ze een tweede hypotheek hebben, maar een tweede hypotheek kan juist veel voordelen bieden, zeker als het gaat over de belasting. De rente en andere kosten zijn namelijk aftrekbaar. Het is daarom goed om eens bij de Belastingdienst te informeren naar de mogelijkheden die er voor je zijn als je een tweede hypotheek af hebt gesloten. Twijfel je nog? Dan kun je eerst informatie aanvragen en dan de knoop doorhakken. Bekijk de voordelen maar eens, deze zijn erg aantrekkelijk!
2e hypotheek berekenen
Je kunt de 2e hypotheek berekenen. Dit kan op internet, maar je kunt het ook laten doen door de bank waar jij de 2e hypotheek af wilt gaan sluiten. Het voordeel van de bank is dat je meteen alles in een overzicht krijgt, zij kunnen je vertellen wat de maandelijkse kosten zijn en wat er aftrekbaar is van de belasting. De banken zijn allemaal goed op de hoogte van alle informatie en op het internet moet je dit zelf allemaal uitzoeken. Daarom kan een gesprek met de bank of een andere geldverstrekker voor jouw toekomstige hypotheek een goed alternatief bieden. Probeer daarom snel een afspraak te maken om te kijken of je een 2e hypotheek kunt afsluiten en laat de 2e hypotheek berekenen zodat je meteen weet waar je aan toe bent. Op deze manier kun je meteen achterhalen welke kosten je dan per maand moet gaan maken.

2e hypotheek aftrekbaar
Als je een tweede hypotheek hebt dan is de rente aftrekbaar. Via de belastingdienst kunnen de mogelijkheden worden opgevraagd om te kijken welke kosten van de tweede hypotheek er aftrekbaar zijn. Een 2e hypotheek kan dus volop voordelen gaan bieden wanneer je een tweede huis wilt hebben of wanneer je de kinderen wilt helpen als zij de financiering met de bank nog niet rond kunnen krijgen, omdat ze bijvoorbeeld pas net een baan hebben gekregen. Je kunt dan als ouders bij springen voor een 2e hypotheek. Het voordeel dat de 2e hypotheek aftrekbaar is, is dan ook de reden dat veel mensen het met een gerust hart durven doen en dat dit hen net overhaalt om de tweede hypotheek af te sluiten.

Tweede hypotheek afsluiten
Als je al een woning hebt, is het toch mogelijk om een tweede hypotheek af te sluiten. Het kan zijn dat je een tweede woning hebt gekocht, dan kun je op je huis een tweede hypotheek afsluiten. Er zijn ook veel ouders die dit doen voor hun kinderen wanneer zij het huis nog niet helemaal kunnen financieren. De reden om dan een tweede hypotheek af te sluiten is dan goed, er moet dan alleen wel een contract worden opgesteld tussen de ouders en de kinderen, zodat alles goed wordt vastgelegd en de afspraken ook wettelijk geldig zijn. Een notaris zal hierbij belangrijk zijn die kan alle afspraken namelijk mee wettelijk vastleggen.

Persoonlijke lening rentetarieven

Het voordeel van een persoonlijke lening is dat je vooraf echt weet waar je aan toe bent. Een persoonlijke lening geeft meer zekerheid dan een doorlopend krediet. Bij een persoonlijke lening staan de rente en de maandlasten namelijk vast. Je weet op deze manier dus waar je iedere maand aan toe bent en kunt deze kosten als vaste lasten gaan ervaren, deze veranderen namelijk niet meer. De persoonlijke lening is een lening waar steeds meer mensen voor gaan kiezen. Ze willen graag zekerheid hebben, persoonlijke lening wordt ook wel persoonlijk krediet genoemd. Wat hier mee bedoeld wordt is hetzelfde.
Rentetarieven persoonlijke lening
pesoonlijke leningOveral waar je geld gaat lenen moet je ook geld betalen, dit bedrag wat je moet betalen wordt ook wel rente genoemd. Je moet namelijk een aantal procent over het geleende bedrag betalen. De rentetarieven staan bij een persoonlijke lening vast. Je hoeft er dus niet bang voor te zijn dat het rentepercentage ineens gaat zakken of stijgen, dit kan wel, maar dit heeft dan geen invloed op jouw persoonlijke lening omdat hier alles al vast is gezet in een contract. Wil je graag weten waar je aan toe bent wanneer je een persoonlijke lening gaat afsluiten? Dan kun je de rente laten berekenen en weet je wat je elke maand moet betalen.

Persoonlijke lening afsluiten
Een persoonlijke lening afsluiten is zo gebeurd. Het is dan eerst belangrijk te weten waarom je deze af gaat sluiten en wat dit betekent. Het gaat er namelijk om dat je een vaste lening hebt voor consumptieve uitgaven. Het maximale wat je kunt lenen is 75.000 euro. De looptijd en de rente worden samen met de kredietverstrekker afgesproken tijdens het afsluiten van deze persoonlijke lening. Kijk daarom voor naar de tarieven en bekijk met welke vaste rente jij iedere maand te maken krijgt.

Hoeveel geld lenen
Geld lenen kost geld, ook bij de persoonlijke lening. Je kunt maximaal een bedrag lenen van 75.000 euro. Over dit bedrag dien je dan ook rente te betalen. Er zijn verschillende redenen waarom je misschien geld wilt lenen, daarom kan een persoonlijke lening een goede optie zijn. Je weet meteen waar je aan toe bent en je hebt elke maand een vast bedrag wat je moet betalen. Neem de persoonlijke lening mee bij de maandlasten en je weet of je hieraan uit kunt komen. Denk je dat de persoonlijke lening voor jou een goede optie is, dan kun je deze altijd af gaan sluiten. Je krijgt dan een contract mee waarin de hoogte van de rente, de maandlasten en overige afspraken in staan vermeld. Hierbij kun je ook denken aan de looptijd van de persoonlijke lening. Het is belangrijk dat je binnen deze looptijd het afgesproken, geleende bedrag, weer terug hebt betaald. Als er aan deze afspraken wordt gehouden, dan is er namelijk niets aan de hand en krijg je niet te maken met eventuele sancties en boetes.

Schuldhulpverlening voor studenten

Indien je als student problematische schulden hebt, kun je je melden bij de gemeente. Deze kan je vervolgens doorsturen naar een organisatie die schuldhulpverlening biedt. Deze is in dienst van de gemeente, of wordt door hen ingehuurd, zoals de gemeentelijke kredietbank, een Project Schuldhulpverlening of de eigen afdeling Sociale Zaken. In het geval van andere problemen volgt soms ook een verwijzing naar de juiste instantie om hiermee om te leren gaan, zoals bijvoorbeeld het Algemeen Maatschappelijk Werk. Als een schuldhulpverlener besloten heeft dat je geholpen kunt worden en je aan de voorwaarden voldoet, wordt er een voorstel gemaakt voor het oplossen van je schulden. In eerste instantie zal hij proberen een minnelijk akkoord te bereiken met je schuldeisers. Dit betekent dat de schuldhulpverlener op basis van bepaalde afspraken gaat onderhandelen met de schuldeisers en probeert voor alle schulden een regeling te treffen. In principe kan dit op twee manieren gebeuren: via een schuldbemiddeling of via schuldsanering.
Schuldbemiddeling
De schuldhulpverlener bepaalt, in overleg met de schuldeisers, hoeveel je per maand kunt aflossen en probeert op basis van dit maandelijkse bedrag met elke schuldeiser een regeling te treffen.

Schuldsanering
Hier leen je in één keer een groot bedrag van de kredietbank waarmee je al je schulden aflost. Je kunt vanaf dat moment gaan beginnen met aflossen bij de kredietbank.

De belangrijkste voorwaarden voor zo’n minnelijke regeling zijn:

 • Je moet gedurende drie jaar je maandelijkse aflosbedrag inzetten om je schuldeisers af te betalen.
 • Je moet volledig open zijn over je gehele financiële situatie.
 • Het maandelijkse aflosbedrag wordt vastgesteld via een bepaalde berekening. Het komt er op neer dat je drie jaar lang heel zuinig moet leven, want je mag een bepaald bedrag houden om van te leven en de rest van je geld gaat naar de schuldeisers.
 • Voor alle schulden die je hebt, moet een oplossing komen. Dus als een of meerdere schuldeisers niet mee willen werken, dan is een minnelijke regeling niet mogelijk.
 • Als het niet lukt om tot een minnelijk akkoord te komen is er de mogelijkheid voor de schuldenaar om een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Soms lukt het niet om tot een minnelijke regeling te komen met je schuldeisers. In dat geval kun je naar de rechter stappen en vragen om een wettelijke schuldsanering volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Een belangrijk verschil met het minnelijk traject is dat schuldeisers verplicht zijn om mee te werken aan het wettelijk traject. Bij een minnelijk akkoord werken de schuldeisers vrijwillig mee.
Voor een WSNP aanvraag is het noodzakelijk dat je een verzoekschrift indient bij de rechtbank. Hierbij kan de schuldhulpverlener je helpen. Ook is het noodzakelijk dat de schuldhulpverlener een “Verklaring artikel 285 Faillissementswet” opstelt voor de rechtbank. In deze verklaring wordt verklaard dat en waarom er geen minnelijke regeling mogelijk is. Om in aanmerking te komen voor de WSNP moet er namelijk in principe altijd een poging zijn gedaan om tot een minnelijk akkoord te komen. De rechtbank bepaalt of je in aanmerking komt voor de WSNP, waarbij zij de vrijheid heeft om alle feiten en omstandigheden die van belang zijn mee te wegen. Geen enkele schuldhulpverlener kan dus van tevoren met zekerheid zeggen of iemand zal worden toegelaten of niet, hij kan slechts de kansen aangeven.

De belangrijkste voorwaarden waaraan je moet voldoen om toegelaten te worden tot de WSNP zijn:

 • er is geen minnelijke regeling bereikt.
 • je bent te goeder trouw geweest bij het ontstaan van de schulden. Te goeder trouw is een ingewikkeld juridisch begrip maar wil kortweg zeggen dat je zuiver en eerlijk gehandeld hebt bij het aangaan van de schuld. Stel je hebt een lening afgesloten en je hebt daarbij de inkomstengegevens van iemand anders gebruikt.
 • Je bent dan niet te goeder trouw geweest bij het aangaan van de lening. Ook een boete kan een probleem zijn.
 • je hebt de afgelopen vijf jaar geen fraude gepleegd.
 • je kunt niet meer aflossen op je schulden.
  de verwachting is dat je je schuldeisers niet zal benadelen.
  je hebt de afgelopen tien jaar geen wettelijke schuldsaneringen of faillissementen doorlopen. Wanneer de rechter bepaalt dat je in aanmerking komt voor de WSNP, dan ben je niet in één keer van je schulden af.
 • Een wettelijke schuldsanering is een moeilijke weg. Je krijgt een bewindvoerder toegewezen die je post openmaakt en eventueel waardevolle spullen verkoopt. De bewindvoerder let er ook goed op dat je je aan de regels van de WSNP houdt. Een rechter-commissaris zal toezicht houden zowel op jou, als op de bewindvoerder.

De WSNP duurt onder normale omstandigheden drie jaar. Drie jaar lang moet je rondkomen van een zeer laag inkomen, namelijk een bedrag van rond het sociaal minimum, het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB). Dit kan zelfs iets minder zijn wanneer je alleen een uitkering hebt en niet werkt voor je inkomen. De inkomsten die dan overblijven zullen drie jaar lang worden gespaard op een boedelrekening. Na drie jaar worden van het gespaarde geld de schuldeisers betaald. Indien je je gedurende de gehele looptijd van de WSNP aan alle regels hebt gehouden, ben je na drie jaar van al je schulden af, ongeacht hoeveel je daadwerkelijk hebt afbetaald.

Als je je tijdens de WSNP niet aan de regels houdt, zal de WSNP eerder worden beëindigd. Je zult nog tot maximaal twintig jaar verantwoordelijk blijven voor je schulden zonder dat deze dus zullen worden kwijtgescholden. Je zal dan failliet worden verklaard en komt gedurende tien jaar niet meer in aanmerking voor de WSNP.

BKR Registratie

Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, informeert aangesloten organisaties (deelnemers zoals banken en andere financieringsinstellingen) over kredieten en gsm-abonnementen die consumenten hebben afgesloten. Deze informatie helpt de deelnemers bij hun afweging of het verantwoord is een nieuw krediet of gsm-abonnement te verstrekken. Alle kredieten en gsm-abonnementen die afgesloten worden bij de aangesloten organisaties worden bij het BKR geregistreerd.

Als algemene regel geldt dat jouw overeenkomst bij BKR bekend is als:

 • je hier tenminste drie maanden over kan beschikken;

het geleende bedrag minimaal € 500,- en maximaal € 125.000,- is.
De kans is groot dat je in het bestand van het BKR, het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) voorkomt. Hierin zijn namelijk de gegevens van 10,5 miljoen consumenten verwerkt. Deze consumenten hebben allemaal een overeenkomst op hun naam staan. Het gaat hierbij om alle overeenkomsten en niet alleen om die waarbij een betalingsprobleem is ontstaan. Zo is het bij het BKR bekend als je een kredietlimiet op je betaalrekening of een creditcard hebt, of dat je gebruik maakt van een uitgestelde betaling (‘Koop nu, betaal later’). Het gsm-abonnement kent het BKR alleen als deze is afgesloten bij een aangesloten partijen van het BKR (zie website van het BKR, www.bkr.nl). Een hypotheek is in principe niet bekend bij het BKR. Deze wordt pas gemeld als je langer dan 120 dagen een termijnbedrag niet hebt betaald. Als je wilt weten wat er op jouw naam bij het BKR wordt geregistreerd kun je dit via je eigen bank aanvragen.

Wat is een deurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder heeft in tegenstelling tot een incassobureau en een schuldeiser wel speciale bevoegdheden. Als openbaar ambtenaar voert de gerechtsdeurwaarder taken uit die bij wet aan hem toegewezen zijn. Zulke wettelijke taken zijn bijvoorbeeld: het dagvaarden van personen voor de rechter, het opmaken van akten, het betekenen van juridische stukken en het ten uitvoer leggen van vonnissen en andere zogenaamde executoriale titels.

Een gerechtelijk proces start, in de regel, niet eerder dan nadat een dagvaarding is uitgebracht. Het dagvaarden van een gedaagde (schuldenaar) wordt door een gerechtsdeurwaarder gedaan. De deurwaarder zal de dagvaarding uitbrengen middels een exploot. Hiermee wordt de gedaagde geacht kennis te hebben genomen van de procedure die tegen hem gestart is.
Tijdens een zitting zal een rechter een uitspraak doen over een openstaande vordering. Wanneer de rechter een uitspraak heeft gedaan zal de gerechtsdeurwaarder het vonnis betekenen. Dat wil zeggen dat de deurwaarder het vonnis aan de schuldenaar gaat overhandigen op zijn woonadres. Door de betekening wordt de schuldenaar geacht bekend te zijn met de inhoud van het vonnis.

Wanneer iemand tegen wie een vonnis gericht is niet voldoet aan het bevel van de deurwaarder om tot betaling van de openstaande vordering over te gaan, kan de deurwaarder een aantal maatregelen nemen. Bij een veroordeling tot betaling kan een deurwaarder dit doen door beslag. Een deurwaarder kan beslag leggen op salaris, op een bankrekening of op een boedel (de spullen in je huis). Wanneer een huurovereenkomst is ontbonden kan dit een ontruiming van de woning tot gevolg hebben.

Ook hier geldt dat als je het niet eens bent met het bedrag of de hoogte van het bedrag, je het beste een aangetekende brief kunt sturen naar de deurwaarder en een kopie van deze brief aan de leverancier kunt verstrekken. Leg in deze brief duidelijk uit wat er volgens jou aan de hand is. Bewaar kopieën van deze brieven samen met de verzendbewijzen. Je kan ook voor advies naar het Juridisch Loket gaan. Zie hiervoor ook de website van het Juridisch Loket: www.hetjl.nl.

Hoe werkt een incassoprocedure?

Op het moment dat een schuld niet op het afgesproken tijdstip wordt terugbetaald of de afgesproken vergoeding voor het ter beschikking stellen van het geld (rente) niet op tijd wordt betaald, zal de schuldeiser de schuldenaar (persoon die de schuld heeft) op straffe van maatregelen verzoeken aan zijn verplichtingen te voldoen. Een schuldeiser of zijn incassobureau zal in eerste instantie een aanmaning versturen en het openstaande bedrag opeisbaar stellen. Dit betekent dat het bedrag per ommegaande (meestal binnen 5 werkdagen) betaald moet worden anders zullen er incassomaatregelen volgen. Dit noemen ze een ‘ingebrekestelling’. Zo’n ‘ingebrekestelling’ is niet nodig als je bij de koop akkoord bent gegaan met een betalingstermijn. In dat geval bent je bij te laat betalen automatisch in verzuim en kan het bedrijf vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn wettelijke rente in rekening brengen (zie voor wettelijke rente verderop). De incassomaatregelen zijn vaak in de overeenkomst bij het aangaan van de schuld bekend gemaakt of opgenomen in de verkoop- of leningvoorwaarden.
Ten eerste mag een schuldeiser of zijn incassobureau incassokosten berekenen. In de wet staat niet geschreven hoeveel kosten ze mogen berekenen. Wel moeten incassokosten altijd ‘redelijk’ zijn. Ook mogen er alleen kosten in rekening worden gebracht die écht gemaakt zijn. Bedrijven kunnen een vast bedrag aan incassokosten berekenen, of een percentage van de hoofdsom (dat is het oorspronkelijke aankoopbedrag). Als regel wordt vaak een maximum van 15% van de hoofdsom aangehouden als ‘redelijke’ incassokosten bij vorderingen tot € 5000,-.

Ten tweede mogen de incassokosten vermeerderd worden met de wettelijke rente. Al staat er niets in de wet over de hoogte van incassokosten, er is wel een norm voor. Bij invorderingsprocedures gebruiken kantonrechters een tabel met vaste bedragen om te bepalen hoeveel incassokosten de schuldeiser maximaal mag berekenen. De wettelijke rente is in feite een vergoeding die je betaalt aan het bedrijf omdat je te laat betaalt. Op dit moment is de hoogte van de wettelijke rente 6%. Naarmate je langer verzuimt je betalingsverplichtingen na te komen, worden de incassomaatregelen zwaarder: de schuldeiser kan een incassobureau of deurwaarder inschakelen om de vordering geïnd te krijgen. Ook dat brengt extra kosten met zich mee, die contractueel en wettelijk kunnen worden verhaald op de schuldenaar.

Een incassobureau heeft niet meer bevoegdheden als een schuldeiser. Hij heeft dus niet meer wettelijke mogelijkheden om schuldenaren tot betaling te dwingen dan een schuldeiser. Wel is een incassobureau gespecialiseerd in het incasseren van openstaande rekeningen, vandaar dat een schuldeiser dit vaak overdraagt aan een incassobureau.

Het kan voorkomen dat een bedrijf een incassoprocedure begint, terwijl je nooit iets besteld hebt of je al betaald hebt. Dan kun je het beste een aangetekende brief sturen naar het incassobureau en een kopie van deze brief aan de leverancier verstrekken. Leg in deze brief duidelijk uit wat er volgens jou aan de hand is. Bewaar kopieën van deze brieven samen met de verzendbewijzen. Mocht de zaak toch voorkomen bij een rechter, dan kun je daarmee de rechter proberen te overtuigen van je gelijk. De kans bestaat dan dat de vordering wordt afgewezen.

Wat zijn schulden?

Een schuld is in de economie een openstaand bedrag dat betaald moet worden. Het kan gaan om rekeningen die betaald moeten worden of om maandelijkse termijnen van leningen die openstaan.

Schulden uit leningen zijn geldbedragen die iemand geleend heeft met de afspraak om die op een zeker moment terug te betalen. Bijvoorbeeld: een student heeft van een andere student geld geleend om een broodje te kopen. Zij spraken af het bedrag de volgende dag terug te geven. Meestal hoeft de persoon van wie het geld was geleend, alleen maar dat geld terug, hij verlangt geen rente. Pas als iemand een langere periode geld van iemand leent, wordt vaak een vergoeding verlangd. De vergoeding voor het lenen van geld vergoeding wordt vrijwel altijd in de vorm van rente gevraagd, bijvoorbeeld: 1,5% rente per maand. Leent iemand € 100,- van een ander, dan betaalt hij na een maand € 101,50 terug. Er zijn verschillende soorten schulden:

Leningen. De lening is de bekendste soort schuld, met als kenmerk een duidelijke afspraak over de wijze van terugbetaling en de vergoeding voor het ter beschikking stellen van het geld.
Vorderingen van derden als gevolg van leveringen van diensten of goederen. Je kan hier denken aan het termijnbedrag van een energiebedrijf, een rekening van een dierenarts of een openstaande rekening van een product dat je bij een postorderbedrijf hebt besteld. Vorderingen als gevolg van veroorzaakte schade aan eigendommen van derden, gokschulden enzovoort. Van problematische schulden is sprake als een iemand structureel niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In dat geval kan een schuldsanering of schuldbemiddeling worden uitgevoerd door een schuldhulpverlener.

Openbaar vervoer

Treins, trams, metro’s, bussen, het openbaar vervoer is ontzettend groot en klinkt soms een beetje ingewikkeld. Niet alleen ingewikkeld, maar ook nogal duur. In dat eerste is de laatste jaren verandering gekomen door de komst van de ov-chipkaart, de kaart waarmee je kunt chippen in verschillende voertuigen binnen het openbaar vervoer. De prijs is wel nog hetzelfde. Ten minste, voor de normale burger, niet voor de student. Ook hier heeft de student namelijk voordeel, geregeld door wederom de overheid. Als student kun je gebruikmaken van het studentenreisproduct. Met het studentenreisproduct kun je als student met korting of zelfs gratis met het openbaar vervoer reizen, heel prettig. Het is dus een must voor jou als student, dit kun je niet laten lopen.
Verder lezen Openbaar vervoer

Studiefinanciering

We zijn deze website vanzelfsprekend gestart om je te informeren over studentenleningen. Toch leek het ons prettig voor de bezoeker om wat meer informatie te krijgen over geldzaken rondom een student. Een belangrijk onderdeel daarvan is de studiefinanciering. Studiefinanciering is een maandelijks bedrag dat een student op zijn rekening gestort krijgt door de overheid. Het is dus een soort helpende hand van de staat, ontzettend lekker. De hoeveelheid van dat geldbedrag hangt van verschillende factoren af, onder andere je thuissituatie en je inkomen op dit moment spelen parten. Het is van groot belang dat je je studiefinanciering goed geïnformeerd achterna gaat zodat je geen geld misloopt. Wij hopen je daarbij te helpen, zodat je naast een lening ook een aardig bedrag gratis krijgt. Want wees eens eerlijk, willen we dat niet allemaal?
Verder lezen Studiefinanciering

Lenen als student

Menig aankomend student zit met de handen in het haar wanneer wordt vernomen wat de kosten zijn om een studie te volgen. Je hebt geen tijd, energie en zin om een jaar te werken om je studie te betalen en ook je ouders kunnen je helaas niet helpen. Gelukkig zijn er genoeg opties om dit probleem op te lossen en de meest voor de hand liggende is misschien wel het aanvragen van een studentenlening. Er ontstaat vaak enige angst wanneer wordt gesproken van een studentenlening, maar zo gek is het niet. Er zijn tal van afgestudeerden die de studie succesvol hebben afgesloten door daarvoor een lening af te sluiten. Wij raden studenten aan om zich goed in te lezen in studentenleningen zodat er verstandige beslissingen worden genomen. Daarom hebben wij deze website ook gemaakt: om jou objectief te informeren over alles rondom leningen voor studenten. We hopen dat je na het doorlezen van deze site met zekerheid kunt zeggen dat je een besluit hebt genomen waar je de rest van je leven profijt van hebt. Maar eigenlijk zijn we daar al van overtuigd, dat gaat goedkomen.
Verder lezen Lenen als student