BKR wil studentenleningen registreren

BKR in Tiel wil hoogte lening van Studenten weten

Het BKR in Tiel geeft in het FD aan dat ze graag studentenleningen willen registreren. Omdat jongeren een kwetsbare doelgroep zijn wil de algemeen directeur van het BKR dat ook een studentenlening aangemeld wordt bij het BKR. De reden dat het BKR dit naar buiten brengt zijn de zorgen vanwege het besluit om een sociaal leenstelsel in te voeren. Grofweg is het BKR geïnteresseerd in schulden vanaf 1500 euro om dit mee te nemen bij beoordeling voor hypotheekaanvragen. Tot op heden heeft het BKR niet altijd inzicht in de hoogte van de studieschuld van ex-studenten.

Gevolgen bkr registratie studielening

De gevolgen van een verplichte BKR registratie voor studentenleningen zijn vooral voelbaar voor starters. Op dit moment is het voor starters al heel moeilijk om een hypotheek te krijgen. Op het moment dat de BKR registratie van de studentenlening hieraan toegevoegd wordt staat dit gelijk als andere openstaande leningen. DUO geeft in een reactie aan dat er een belangrijk verschil is tussen een studielening en andere leenvormen. Een studielening heeft een zeer gunstige rente en hoeft pas afgelost te worden op het moment dat genoeg verdient wordt. Daarnaast wordt er gevreesd dat de invoering van het sociale leenstelsel de hypotheekmarkt voor starters op slot gooit.