BKR

Wat is het BKR?

Het BKR, afkorting van het Bureau Krediet Registratie in Tiel, is een bureau dat van iedereen in Nederland zijn of haar kredieten bij houdt. Aan de ene kant ondersteunt het BKR bedrijven bij het maken van hun keuze om consumenten wel of geen studentenlening te verstrekken en aan de andere kant is het BKR juist een steun voor consumenten om te voorkomen dat ze teveel geld lenen, zich te diep in de schulden steken en die vervolgens niet terug kunnen betalen.


Wie maakt gebruik van het BKR?

Banken, hypotheekverstrekkers en kredietverstrekkers vragen voor het verstrekken van een lening altijd een KBR toets aan. Daarnaast kijken telecommunicatiebedrijven, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een GSM abonnement, of diegene die een abonnement wil afsluiten wel kredietwaardig is en tevens registreren ze hun abonnement daar. Maar ook postorderbedrijven en leasemaatschappijen maken gebruik van het BKR.

Wat houdt het BKR bij?

Als een bedrijf een BKR toets aanvraagt, dan willen ze daarmee je kredietwaardigheid controleren. Ze krijgen vervolgens van het BKR onder andere de volgende gegevens te zien:

  • De hoogte van de lening of het krediet.
  • Het tijdstip van de verstrekking van de lening of het krediet.
  • De verwachte laatste aflossingsmaand.
  • De daadwerkelijke laatste aflossingsmaand.
  • Welke lening of krediet er is verstrekt.
  • Eventuele bijzonderheden in de aflossing van de lening of het krediet. Dit kan bijvoorbeeld zijn of er wel op tijd wordt afgelost of dat er een achterstand in de aflossing is.

Naast bovenvermelde gegevens bevat het register uiteraard ook alle persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en het BSN-nummer.

 

Bekijk ook: