Bezorgdheid over gevolgen sociaal leenstelsel

Nederlandse ouders van scholieren in het middelbaar onderwijs en op het MBO zijn bezorgd over de effecten van het leenstelsel. In het nieuwe sleenstelsel is geen plek meer voor de studiefinanciering. 90% van de ouders denk dat de studenten grote schulden maken. Het LSVB heeft onderzoek gedaan hiernaar en heeft dinsdag het rapport “studeren moet kunnen” gepubliceerd.

Uit het onderzoek blijkt o.a. dat een kleine 90 procent van de studenten het nieuwe leenstelsel onacceptabel vindt. Bij het onderzoek zijn 6600 mensen ondervraagd over de ingrepen van de overheid. Drie kwart van de studenten geeft ook aan meer te moeten gaan werken tijdens de studie door het nieuwe leenstelsel.